Ty te moesz mie wasn wizytwk...Sprzedam pracę licencjacką z Ekonomii

Temat: "Analiza techniczna wybranych spółek sektora bankowego notowanych na GPW w Warszawie".

Ocena z pracy: bardzo dobry

Ocena z obrony: bardzo dobry

Stron: 70 (pisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, akapit 0,6 cm, marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 3 cm, prawy 2 cm)

Zawiera wstęp i zakończenie z danymi liczbowymi, co sprawia, że praca jest unikatowa.

Literatura: 39 pozycji, jedna ustawa oraz 9 źródeł internetowych.

Łączna ilość przypisów: 109, czyli tyle, ile zawiera porządna praca licencjacka.

Tabele: 10

Wykresy: 34

Rysunki: 5

Cena: 350 zł (istnieje możliwość negocjacji, tylko proszę mieć argumenty, bo ja mam jeden mocny - tematyka analizy technicznej jest dopiero na studiach magisterskich i nie obejmuje ona sylabusa studiów I stopnia).

Dodatkowo: za 50 zł można kupić moje doradztwo z zakresu, jak napisać podobną pracę z użyciem innych spółek, innych narzędzi analizy technicznej, czy po prostu jak poddać obróbce wykresy, aby były czytelne i ładnie się prezentowały.

Kontakt: pisanie-prac-ang@wp.pl